SWOT analyse: 

Een SWOT-analyse kijkt naar de sterke en zwakke punten van een bedrijf of product. SWOT staat voor: Strengths (sterke punten); Weaknesses (zwakke punten); Opportunities (kansen); Threaths (bedreigingen). Het doel van een SWOT-analyse kan zijn om producten, diensten en bedrijfsprocessen te verbeteren. Een SWOT-analyse wordt vaak uitgevoerd tijdens het uitvoeren van een concurrentie-analyse of marketingscan. Het uitvoeren van een SWOT-analyse maakt ook verbanden zichtbaar tussen sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Het optimaal profiteren en uitlichten van een positieve eigenschap van een product kan een kans zijn, maar teveel afhankelijk zijn van één succesfactor kan ook een bedreiging zijn. Omgekeerd kan het aanduiden van zwakke punten binnen een organisatie kansen voor verbetering en groei opleveren.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm