Thought leadership:

Thought leaders zijn personen, bedrijven of organisaties die binnen hun vakgebied een leidende en onderscheidende positie innemen. Bedrijven die zichzelf het predicaat thought leader toekennen geven bijvoorbeeld aan een vooruitstrevende, vernieuwende blik op de markt te hebben en hun expertise te gebruiken om conventionele werk- en gedachtenpatronen te doorbreken. Niet alleen zijn thought leaders innovatief, wat kan leiden tot nieuwe uitvindingen, ook het hebben van een inspirerende en afwijkende visie is een belangrijk kenmerk. Een individu of bedrijf kan zichzelf thought leadership toedichten, maar heeft dit pas werkelijk als dit door anderen wordt erkend. Tegelijk kan het imago van thought leader een grote aantrekkingskracht uitoefenen op de markt en potentiële klanten. Een voorbeeld van een thoughtleader is Steve Jobs, wiens imago van vooruitstrevend denker en innovator sterk heeft bijgedragen aan de populariteit van de producten van Apple.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm