Tone of voice:

Ook wel: ToV

De tone of voice is de stijl waarin een bedrijf of merk communiceert met de doelgroep. Dus letterlijk de stem van de organisatie. Het toepassen van één vaste toon in teksten en andere communicatievormen maakt de organisatie herkenbaar en is medebepalend voor het imago. Het zorgt ervoor dat het publiek en bestaande relaties steeds worden aangesproken op dezelfde wijze, die aansluit bij de identiteit die het bedrijf wil uitstralen. Een tone of voice kan formeel zijn of juist informeel, serieus of juist luchtig, direct of indirect, commercieel of informatief, technisch of juist toegankelijk. Deze tone of voice wordt idealiter consequent toegepast in alle uitingen, zoals brochures, de website, reclamespots, mailings, e-mails en overige correspondentie.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm