Tracking cookie:

Ook wel: third party cookie

Een tracking cookie is een speciaal soort webcookie, dat wordt geplaatst om een internetgebruiker te identificeren op één of meerdere websites. Aan de hand van de pagina’s die iemand bezoekt kan algemene kennis worden verkregen over de wijze waarop een website wordt gebruikt, maar valt bijvoorbeeld op te maken waarin diegene geïnteresseerd is. Het opbouwen van profielen met dergelijke informatie kan vervolgens worden gebruikt voor behavioral targeting, het tonen van bannerreclame van gerelateerde adverteerders. Omdat tracking cookies meestal worden geplaatst vanaf externe domeinnamen door andere partijen, wordt ook wel gesproken over third party cookies. Het toepassen van tracking cookies is sinds de invoering van nieuwe cookiewetgeving in 2012 aan bepaalde voorwaarden gebonden. Zo moeten bezoekers worden geïnformeerd over de gegevens die worden verzameld en moet de mogelijkheid bestaan om deze cookies uit te zetten.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm