User interface:

De interface tussen computer en mens die de computer bediend. De user interface maakt interactie tussen mens en bijvoorbeeld computer mogelijk. De user interface (UI) is een grafisch vormgegeven schil waarmee gebruikers en apparaten met elkaar kunnen communiceren. Het doel van een user interface is tweeledig: de gebruiker in staat stellen het apparaat te bedienen en het systeem de mogelijkheid geven om informatie te presenteren aan de gebruiker. Het ‘apparaat’ kan een fysiek apparaat of een machine zijn, maar ook een computerprogramma of bestursingssysteem, een app of een website. In de laatste gevallen spreken we ook wel over een graphical user interface (GUI).

Zoek de betekenis van een andere marketingterm