Uurtje factuurtje:

Ook wel: tegen uurtarief of nacalculatie

Wanneer wordt gewerkt op basis van ‘uurtje factuurtje’ ontvangt een klant niet vooraf een offerte met prijsopgave, maar worden de werkelijk bestede tijd doorberekend aan de opdrachtgever. Het aantal gemaakte uren wordt vermenigvuldigd met het uurtarief dat is overeengekomen. Vaak wordt dit toegepast bij relatief kleine projecten, opdrachten waarbij vooraf het aantal uren lastig te bepalen is en bij meerwerk bovenop een reeds uitgebrachte offerte. Werken tegen uurtarief is vooral bij de uitvoerende partij een interessante basis voor het leveren van diensten. Alle uren die zijn besteed kunnen immers worden gedeclareerd bij de klant. Ook voor de opdrachtgever kan het echter een prettige werkwijze zijn. Er is een directe relatie tussen werkzaamheden en de tegenprestatie, waardoor de opdracht niet tot in detail hoeft te worden vastgelegd in en offerte. Zo kan bijvoorbeeld eenvoudig tussentijds gestuurd kan worden op voortschrijdend inzicht.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm