Vendor lock-in:

Vendor lock-in is het principe waarbij je als klant voor een bepaald product of dienst niet kunt overstappen naar een andere leverancier zonder hiervoor hoge kosten te moeten maken. De kenmerken van het product en de eerder gemaakte kosten werpen een drempel op voor de klant om over te stappen naar een concurrent. Het creëren van een vendor lock-in kan bewust of onbewust een strategie zijn om klanten te behouden. In bepaalde gevallen kan een vendor lock-in worden gebruikt om een monopoliepositie vast te houden.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm