Verlies:

Ook wel: tekort

Verlies is een negatief bedrijfsresultaat in een bepaalde periode waarin alle uitgaven en inkomsten met elkaar zijn verrekend. Bij verlies wordt er geen winst gemaakt, maar blijft een tekort over. Een verlies wordt veroorzaakt doordat de gemaakte kosten hoger zijn dan de gegenereerde omzet. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van onverwacht hoge kosten of teruglopen van de afzet van een bedrijf.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm