Visie:

Ook wel: corporate vision

In een visie of vision statement beschrijft een bedrijf of organisatie zijn visie en idealen voor de wereld, de toekomst en de eigen rol hierbinnen. Deze visie is richtinggevend voor de koers van de organisatie. Aangezien het gaat om een ambitie voor de (middel)lange termijn, kan de visie na verloop van tijd worden bijgesteld om relevant en motiverend te blijven. De visie wordt vaak gecombineerd met een missie.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm