Voetnoot:

Ook wel: note

Een voetnoot is een opmerking of verklaring binnen een tekst, die geen onderdeel is van de tekst zelf. Voetnoten worden meestal onderaan de pagina (nabij de voettekst) of naast de tekst geplaatst. Een voetnoot kan bijvoorbeeld de verklaring zijn van een ingewikkeld woord, de verwijzing naar een bron of literatuur of een commentaar van de auteur. De verwijzing naar een voetnoot bestaat meestal uit één of meerdere asterisken (*), of cijfers of symbolen in superscript (1, 2, †, §). Het symbool of cijfer dat in de tekst wordt geplaatst komt overeen met het teken dat vóór de bijbehorende voetnoot is geplaatst. Zo kunnen in een tekst of op één bladzijde meerdere voetnoten worden toegevoegd.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm