Webtekst:

Een webtekst is een tekst die speciaal is geschreven voor gebruik op een website. De teksten van websites zijn verdeeld over meerdere webpagina’s, elk met een eigen functie en content. Webteksten kunnen offline worden geschreven en daarna online geplaatst, of rechtstreeks in het cms worden ingevoerd. Eén van de uitdagingen bij het schrijven van webteksten is dat websites, in tegenstelling tot een boek, niet worden gelezen van begin tot eind. Elke tekst staat op zichzelf, maar de teksten vormen tezamen wel één geheel. Ook is de aandacht van de bezoeker meestal relatief beperkt in verhouding tot de hoeveelheid aangeboden informatie. Bij het schrijven van een succesvolle webtekst gelden de volgende succesfactoren: Kortere teksten worden beter gelezen; Vermijd wollig taalgebruik en ingewikkelde termen; Voeg kopjes en lege regels toe om de tekst beter scanbaar te maken; Zorg voor een duidelijke opbouw (bijvoorbeeld volgens het AIDA-model); Voeg waar mogelijk interne links toe; Gebruik aanwezige opmaakmogelijkheden van html, zoals tabellen, opsommingslijsten en citaatblokken. Hoewel teksten op het web voor iedereen toegankelijk zijn, is het ook bij het schrijven van een webtekst van belang om rekening te houden met zowel de doelgroep en point of view als de doelstelling van de tekst.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm