Wet bescherming persoonsgegevens:

Ook wel: Wbp

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is een Nederlandse wet waarin de bescherming van de privacy van burgers is vastgelegd. De Wbp verving in 2001 de oude Wet persoonsregistratie en is gebaseerd op de Europese dataprotectierichtlijn. In een wereld waar onze persoonsgegevens in vele bestanden worden opgeslagen en verwerkt, regelt de Wet bescherming persoonsgegevens de plichten van de verwerkers van persoonsgegevens en de rechten van de personen wiens gegevens worden opgeslagen en verwerkt. Zo mogen organisaties die persoonsgegevens opslaan en verwerken dit alleen doen als zij uitleggen waarom dit gebeurt, hoe de gegevens worden verwerkt en of hiervoor de toestemming van de gebruiker noodzakelijk is. Personen hebben het recht te weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. De gegevens moeten te allen tijde kunnen worden ingezien en gewijzigd. Tevens moet het mogelijk zijn om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens, bijvoorbeeld voor direct marketing.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm