Win-win:

Ook wel: win-winsituatie

Van win-win is sprake wanneer meerdere partijen baat hebben bij een bepaalde constructie. Een win-winsituatie kan bijvoorbeeld ontstaan tussen een verkoper en een klant; de verkoper maakt winst op een aankoop en de klant kan gebruik maken van een product. Win-winsituaties kunnen verder gaan dan dit eenvoudige voorbeeld. Bij het vervangen van een beweegbare brug door een aquaduct profiteren schepen van een altijd vrije doorvaart en wordt het wegverkeer niet langer gehindert door brugopeningen. De bouw vraagt een investering van de overheid, maar dit levert de bouwsector omzet en werkgelegenheid op. Het streven naar win-win kan onderdeel zijn van een onderhandelingsstrategie. Door de eigen wensen te koppelen aan die van de tegenpartij kan het makkelijker worden deze over de streep te halen.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm