Winst:

Ook wel: rendement, profit, opbrengst of yield

Winst is het positieve resultaat van een bedrijf in een bepaalde periode nadat alle uitgaven en kosten van de inkomsten zijn afgetrokken. Voor het bepalen van de winst zijn alle kosten, waaronder inkoop, huisvesting, afschrijvingen, marketing en personeelskosten, al afgetrokken van de omzet. De winst kan worden gebruikt voor het doen van investeringen of worden uitgekeerd aan de eigenaren van het bedrijf. Bij een eenmanszaak waarbij de ondernemer geen loon ontvangt is de winst tevens het inkomen van de eigenaar. Wanneer het financiële resultaat van het bedrijf negatief is spreken we van een verlies.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm