Witregel:

Ook wel: lege regel

Een witregel is een leeg gelaten tekstregel binnen een tekst. De witregel kan zich bevinden tussen alinea’s, tussen tekstkopjes en paragrafen en tussen andere tekstuele of grafische onderdelen. De overgeslagen ruimte is vaak bedoeld om een rustpunt te creëren binnen een tekst, wat de opmaak overzichtelijker en makkelijker leesbaar maakt. Bij teksten die gelezen zullen worden vanaf een beeldscherm, zoals webpagina’s, is het vrij gebruikelijk om tussen elke alinea witruimte aan te houden. Bij drukwerk wordt witruimte in principe alleen gebruikt tussen verschillende onderdelen zoals secties en kopjes.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm