Witruimte:

Ook wel: white space

Witruimte is de ruimte van een document of pagina die niet is gevuld met teksten en/of foto’s. Deze ruimte dient om een tekst leesbaarder te maken en er overzichtelijk en aantrekkelijk uit te laten zien. Witruimte kan voorkomen in de vorm van witregels, als de marge van een pagina rondom de zetspiegel, als verticale of horizontale ruimte tussen tekst en afbeeldingen, als de lege ruimte op een uitgangsregel en als de ruimte tussen letters en tussen regels.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm