Wollig:

Ook wel: verhullend, nietszeggend, breedsprakig of verbeus

Wollig taalgebruik of een wollige tekst wil zeggen: niet to the point en doorspekt van jargon, overbodige, omslachtige, schijnbaar wetenschappelijke en/of ingewikkelde woorden. Met veel woorden wordt eigenlijk maar weinig gezegd. Dergelijk taalgebruik kan onbewust zijn aangeleerd, of bewust worden gebruikt om intelligent of intellectueel over te komen. Soms wordt ook voor wollige zinnen gekozen om de feitelijke boodschap opzettelijk in onduidelijkheid te verhullen. Hoewel wollige zinnen interessant over kunnen komen, zijn dergelijke formuleringen eerder af te raden. Vooral binnen verkoopteksten en de marketingcommunicatie in het algemeen. Korte, toegankelijke bewoordingen zijn in de praktijk veel overtuigender en effectiever. Het voorkomen, schrappen of aanpassen van wollige woorden en zinnen kan al bij het schrijven gebeuren, maar is ook bij het redigeren van teksten een aandachtspunt.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm