Word count:

De lengte van een tekst wordt uitgedrukt in het aantal woorden, oftewel word count. Bij copywriting ligt de lengte van een te schrijven tekst in de regel van te voren vast. Dit wordt bepaald door de beschikbare ruimte of de gewenste lengte van een boodschap. Het is aan de copywriter om de gewenste informatie over te brengen in een tekst die voldoet aan de gewenste word count.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm