X-hoogte:

Ook wel: x-height of ex

De typografische term x-hoogte slaat op de hoogte van de kleine letters, zonder stokken en staarten. De x-hoogte geeft aan hoe hoog de kleine letters van een lettertype zijn in verhouding tot de hoofdletters. Het begrip verwijst naar de hoogte van de letter x. Deze komt in de meeste fonts overeen met de u, v, w, en z. De hoogte van de a, c, e, m, n, o, r en s wijken vanwege hun kromming vaak net iets af van de x-hoogte. Onderkastletters waarvan de kleine letter hoger is dan de x-hoogte worden stokletters of staartletters genoemd.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm