Year over year:

Ook wel: YOY

Year over year wil zeggen dat de statistieken van een bepaalde periode worden vergeleken met dezelfde periode van het jaar ervoor. De periode kan een heel jaar bedragen, of een specifieke maand, of een willekeurige range tussen twee verschillende datums. Het voordeel van year over year-vergelijkingen is dat ze een representatief beeld geven van de geboekte progressie (of achteruitgang) zonder invloed van trendmatige fluctuaties, zoals de tijd van het jaar of het aantal dagen in een maand. Bij het vergelijken van periodes van een maand of langer wordt ook de mogelijke invloed van het aantal werkdagen of weekenden in de vergeleken periode kleiner.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm