Zoekmachine-adverteren:

Het inzetten van betaalde advertenties in zoekmachines, bijvoorbeeld via Google AdWords.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm