Een stap vooruit met een innovatief dienstenaanbod, door inzet Service Design Voucher.

Om mkb-ondernemers in de maakindustrie hiermee verder te helpen, biedt het ministerie van Economische Zaken een subsidieregeling. Vanaf 1 maart 2017 is het mogelijk om hiervoor Service Design Vouchers in te zetten. De voucher kan worden ingezet voor een project of kennisvraag over een nieuw te ontwikkelen dienst- en businessmodel. Met de Service Design Voucher kan je bijvoorbeeld ondersteuning krijgen bij het in kaart brengen van een klantreis, het uitvoeren van context- en contentmapping, service blueprinting, co-creatie sessies, opstellen van buyer personas en prototyping. De Service Design Voucher is te besteden als waardebon bij een gespecialiseerde (online) kennisinstelling of (online) consultant- en adviesbureau, die helpt dit soort vragen te beantwoorden. sPitch gaat een stap verder en helpt je tevens bij de uitvoering.

Ontvang € 3.000 euro subsidie met de Service Design Voucher.

De Service Design Voucher is te gebruiken voor een advies van een creatief bedrijf, zoals sPitch. Gebruik je de Service Design Voucher samen met sPitch dan ontvang je € 3.000 euro extra wat je kan besteden aan Service Design gerelateerde onderwerpen. Voorwaarde is dat je zelf ook € 1.000 euro investeert in jouw innovatieve businessmodel. Voor dit advies op maat kun je ieder gewenst creatief bedrijf inschakelen: van kennisinstellingen tot adviesbureaus uit de creatieve industrie of zakelijke dienstverlening. Je ‘koopt’ hiermee ondersteuning bij het in kaart brengen van bijvoorbeeld een klantreis, contextmapping, service blueprinting, co-creatie sessies, opstellen buyer personas, en prototyping. Kortom, in combinatie met sPitch heb je € 6.000 euro beschikbaar om te besteden voor het krijgen van antwoorden op je vragen, ondersteuning bij diverse Service Design gerelateerde diensten én hulp bij de daadwerkelijke uitvoering hiervan.

1. Hoe kan ik de Service Design Voucher aanvragen?

Van 1 maart tot en met 15 maart 2017 vraag je de voucher aan via: aanvragen RVO. Vul nu alvast een enquêteformulier in; deze is verplicht voor deelname – zie www.servicedesignvoucher.nl. De enquête helpt je nu al om jouw kennisvraag te formuleren. Met de enquête kan je jouw onderneming daarnaast anoniem vergelijken met andere bedrijven via de zelfscan, ook als je eventueel besluit niet deel te nemen.

2. Loting bij meer dan 80 aanvragen.

Deze subsidie betreft een beleidsexperiment, waarmee het ministerie van Economische Zaken de effectiviteit van de voucher  onderzoekt. Maximaal 80 mkb-maakbedrijven komen in aanmerking voor een voucher. Bij meer dan 80 aanvragen wordt er onder alle aangemelde bedrijven geloot. Uitgelote bedrijven kunnen deel uitmaken van de controlegroep. In de controlegroep ontvangt het bedrijf geen subsidiegeld.

3. Voorbeeld Huwa: van productie alleen naar dienstverlenend businessmodel.

Producent van straatbakstenen Huwa uit Spouwen-Bilzen onderscheidt zich door haar klanten uitgebreide servicediensten aan te bieden. De organisatie beschikt over een uitgebreid kenniscentrum en zeer geavanceerde apparatuur. In mijn optiek, komt er heel wat kijken bij het maken van straatbakstenen, zoals Huwa dat doet. Met een informatief online kennissysteem zou men informatie kunnen inwinnen over deze straatbakstenen. Wat het leggen hiervan betekent voor omwonenden en anderen die gebruik maken van deze straatbakstenen. Mogelijk zorgen deze nieuwe inzichten voor waardevolle informatie voor Huwa. Wat Huwa vervolgens weer kan gebruiken bij de koopreis van bijvoorbeeld inkopers. Daarnaast kan Huwa deze inzichten gebruiken bij omvangrijke aanbestedingstrajecten.

Huwa legt de basis en levert straatbakstenen. Vanuit een Service Design gedachte kijk je verder dan het product, c.q. straatbakstenen. Huwa maakt het mogelijk dat de omgeving goed bereikbaar is, waardoor omwonenden makkelijker kunnen parkeren en de plaats van bestemming goed kunnen bereiken. Door de innovatieve manier van Huwa aangaande het leveren én leggen van straatbakstenen, ligt alles snel, strak en mooi erbij. Omwonenden zitten hierdoor minder lang in overlast. Huwa legt de basis en levert dagelijks een waardevolle bijdrage aan een prettige leefomgeving. 

4. Praktische informatie.

De regeling is voor maakbedrijven die producten of technologie maken. De regeling loopt van 1 maart 2017 t/m 1 januari 2018. Aanvragen is mogelijk van 1 t/m 15 maart 2017. Met een Service Design Voucher kan 75% van de rekening van de kennisinstelling of adviesbureau worden voldaan. Een voucher kent een maximale waarde van € 3.000. Bij sPitch is de waarde te verdubbelen. 

Note: Bovenstaand voorbeeld is ter indicatie. Bij het schrijven van dit nieuwsbericht was Huwa in de nieuwbouwijk waar ik woon verantwoordelijk voor het leveren van de straatbakstenen voor een nieuwe parkeerplaats. Ik vond het als bewoner fascinerend om te zien hoe innovatief en snel deze straatbakstenen werden geleverd, en hoe dit vervolgens snel en mooi werd gelegd. Dit zorgt voor minder overlast en daardoor neemt (indirect) de kwaliteit van leven toe. Met goed Service Design maak je dit inzichtelijk en tastbaar voor anderen.